onsdag den 22. januar 2014

Skallehavnen - Værebro Kajakklub.

Vi er inde i en periode med iskold kraftig østenvind, så onsdagsturen blev en tur fra Skallehavnen mod Jyllinge. Der var et ønske om, at ro tre kilometer op i Værebro å til Værebro kajakklub, dels fordi vandet var blæst over til den anden side af fjorden, dels på grund af vinden, da der var meget mere læ i åen end på fjorden. Vi mødtes ved Skallehavnen, hvor det blæste ret meget, så der var lidt mandefald. Temperaturen var lige omkring frysepunktet, men på grund af vinden føltes det som minus ti grader, så det var forståeligt, at nogle meldte fra. Det var ekstremt koldt, så vi blev kun et lille sluttet selskab med Jakob, Jan, Palle, Thomas og jeg. Der var lidt mere læ på vandet, men når vi kom et stykke ud på fjorden, kunne vi mærke kulden. Der var til med modvind mod Jyllinge, så vi prøvede at holde os så tæt på kysten som muligt, men det betød et par grundstødninger.

Reparation af huse, som har været oversvømmet.

Oprydning efter efterårsstormene
 
Værebro Kano- og Kajakklub har fået masser af brænde til bålet.

Da vi kom ned ved indsejlingen til Værebro Å, skulle vi lige se, hvordan situationen var ved å-udløbet. Vi kom ind i åen og fortsatte op til kajakklubben. Vandstanden var høj, og modstrømmen meget kraftig, så der skulle bestilles noget for at komme fremad. Vi  havde dog tid til at se på alle de mange huse, som blev oversvømmet af højvandet efter stormen Bodil. Beboerne boede i containere, og der lå store bunker af skadet inventar ved mange af husene. Netop Jyllinge Nordmark var meget hårdt ramt, og næsten alle huse i området var under reparation. Det blev nævnt i radioen, da jeg kørte hjem, at elnettet var ved at bryde sammen i dette område, da mange af husene kørte med affugtere i ekstrem grad, så elnettet ikke kunne klare elforsyningen. Ved kajakklubben var der også mange skader og væltede træer efter efterårsstormene. Vi kom i land og spiste frokosten ved åen. Vibeke havde bagt en Sachertorte, som vi nød til kaffen.

Sachertorte model Vibeke.

Vi gik en tur i området for at få lidt varme i ben og hænder, inden vi skulle tilbage i kajakkerne. Ved å-udløbet kunne vi se årets første is langs kysten. Det blev en tur tilbage til Skallehavnen i medvind og medstrøm, vi lokkede næsten otte kilometer i timen, så vi skulle holde godt øje med de mange store sten langs kysten, og så var det stadig ekstremt koldt.

Årets første is var kommet, mens vi var i Værebro Å.

Tilbage ved bilerne fik vi hurtigt pakket sammen. Jeg syntes, det var for koldt at skifte tøj, så jeg beholdt rotøjet på hjem. Der var dog tid til en kop kaffe og lidt Sachertorte, inden vi skiltes for at køre hjem i varmen.


Jeg fik prøvet min nye GPS. Den virker godt, tydelige data, men der var ikke noget spor fra turen??..

Turen.
Fra Skallehavnen ved Østersvej til Jyllinge Kano- og Kajakklub og retur.
Deltagere: Jakob, Jan, Palle, Thomas og jeg.
Turens længde: 16,8 kilometer.
Vejret: Gråvejr med iskold vind fra øst på ca. 7 m/s.
Temperaturerme: Vandet var 2 grader og luften lige omkring 0 grader, men det føltes som -10 grader.

Foto
 
 

onsdag den 15. januar 2014

Hammer Bakke - Bramsnæs

Efter nogle dage med en hel del vind, var onsdagen næsten vindstille og kun lidt diset. Jakob, Kim, Erik, Jens, Jan, Palle, Thomas, Søren og jeg satte ud fra Hammer Bakke i meget svag vind og nogle få plusgrader, fjorden lå flot spejlblank og ventede på os. Efter færgen havde forladt lejet, passerede vi styrekablerne og holdt os derefter tæt inde under land hele vejen til Bramsnæs. Inde i Vellerup Vig fik vi solen at se og føle, men det var desværre kun i kort tid. Der var ikke mange skyer på himlen, undtagen lige foran solen.

En fantastisk vejroplevelse denne onsdag formiddag.

Hele vejen fra Hammer Bakke til Bramsnæs kunne vi se rigtig mange ødelæggelser fra stormen Bodil, og der lå mange smadrede joller, flydebroer og andre effekter langs kysten. Specielt ved Vellerup havde stormen taget godt fat i kystskrænten.

Stormen Bodils enorme ødelæggelser ved Vellerup.

Langs hele kysten lå der mange smadrede småbåde, som aldrig kommer til at sejle igen. Når man ror langs den side af kysten, hvor der var pålandsvind, kan man rigtigt se, hvilke enorme ødelæggelser den har medført. Mange har efterhånden glemt, at december havde besøg af den voldsomme storm Bodil. Turen til Ejby og Bramsnæs var ellers meget rolig, og vi kunne nyde fjorden og det gode januar vejr.

Det var ikke kun naturen, der havde lidt under stormen Bodil.
 
Da vi nåede Ejby, var de ved at rense Ejby Havn op, og det gav en meget stram lugt ud over fjorden. Lidt efter ringede Kims indre alarmur for at meddele, at nu var det frokosttid, men han måtte vente nogle minutter mere, for vi ville over på vestsiden af Bramsnæs og holde frokostpause. Vi lagde ind i den sydlige ende af Draget, hvor der var læ for den kolde vind. Der var i løbet af formiddagen kommet lidt mere vind, så nu var den vel kommet op i nærheden af 3 m/s, men den var kold. Erik havde lovet, at den skulle stå på fødselsdagskage til kaffen, så det var vigtigt at finde et godt sted at nyde frokosten og fødselsdagskagen.

Hvad byder man sine rovenner - Othello Lagkage.

Kagen blev behændigt skåret ud i otte stykker.
 
Efter frokosten og den gode lagkage gik vi en lille tur langs kysten for at tilbagekalde varmen i fødderne. Tilbage ved kajakkerne fik vi hurtigt pakket sammen, og så returnerede vi ad samme rute til Hammer Bakke. Da vi kom ud af Vellerup Vig, var der kommet endnu mere vind, som var ekstrem kold, så det næsten føltes som frost. Tilbage ved Færgemolen fik vi ved fælles hjælp hurtigt pakket sammen, for Erik havde endnu en Othello lagkage, som vi skulle nyde til den afsluttende kaffe.

Da vi sluttede turen af, var det næsten blevet mørkt.

Det blev en fantastisk tur på den næsten spejlblanke Isefjord.
Jeg havde atter problemer med min GPS, som ikke vil virke, når den er slukket???...

Turen.
Deltagere: Jakob, Kim, Erik, Jens, Jan, Palle, Thomas, Søren og jeg.
Turens længde: 23,8 kilometer.
Vejret: Lidt diset om formiddagen, en del skyer, vind fra sydøst 1 - 4 m/s.
Temperaturerne: 2 - 4 grader over vandet og 2 grader i vandet.

Foto
 
 


onsdag den 8. januar 2014

Årets første tur

Januar er stadig meget mild men ret blæsende, så der har ikke været ret mange muligheder for at komme på vandet, men onsdagsturene er den faste rodag, det kan der ikke laves om på, så i dag var den første reelle mulighed for at komme på vandet. Med vind fra sydvest, så må vi benytte Roskilde Fjord, hvor vi nemt kan ro i læ for vinden, så Jakob, Kim, Stig, Jens, Jan, Palle, Thomas, Søren og jeg satte ud fra Skuldelev Strand på den første tur i 2014. Da vi mødtes ved udgangsstedet så det nærmest ud som om, at vinden kom fra sydøst, men i en sådan område snyder vind og bølger lidt. Vi startede turen ved at ro op omkring Kølholm inden vi lagde turen sydover mod Skovbroen og Selsø Hage. Efterårets storme har taget en hel del af Kølholm og det var tydeligt, hvor højt vandet har stået på de små øer i Roskilde Fjord.

Kølholm er ret medtaget af stormen Bodil.
Bodil har også flyttet rundt på sømærkerne i Roskilde Fjord.

Vejret var lidt ustadigt, men overvejende tørt. Vinden var intet problem, den var hverken kold eller kraftig, så det blev en meget fin tur til Selsø Hage. Vi kunne se flere træk af gæs og så er spørgsmålet om de er på vej sydover eller om de bare overvintrer ved fjorden. Ved Skovbroen mødte vi en enkelt sæl, som nysgerrigt lå og betragtede os og vi den. Da der var læ og svag vind ved Selsø Hage, lagde vi ind og fandt en fin plet, hvor vi kunne holde frokostpause. Jakob havde medbragt en dejlig kage, som Patricia havde lavet og den nød vi til kaffen, mens solen brød igennem skyerne.


Vi gik en tur ud på hagen og jagthytten inden vi satte os tilbage i kajakkerne. Vinden var svag til let, så der var ikke meget medvind under turen tilbage til Skuldelev. I Skuldelev fik vi hurtigt pakket sammen inden vi gik over i shelteren for at afslutte en rigtig god første tur i 2014 med en kop kaffe tilsat mere af Patricias dejlige kage.

Turen.
Deltagere: Jakob, Kim, Stig, Jens, Jan, Palle, Thomas, Søren og jeg.
Turens længde: 19 kilometer.
Vejret: Overvejende tørt, vind fra sydvest ca. 6 m/s.
Temperaturerne: Vandet 4 grader og luften 8 grader.